Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho bình chữa cháy tại nhà máy Cty Cổ Phần Sản Xuất FICO, Số 148 Bưng Ông Thoàn, P. Phú Hữu, Quận 9, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Dự án tiêu biểu
Video clip
Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho bình chữa cháy tại nhà máy Cty Cổ Phần Sản Xuất FICO, Số 148 Bưng Ông Thoàn, P. Phú Hữu, Quận 9, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho bình chữa cháy tại nhà máy Cty Cổ Phần Sản Xuất FICO, Số 148 Bưng Ông Thoàn, P. Phú Hữu, Quận 9, TP. Thủ Đức, TP. HCMDây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho bình chữa cháyDây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho bình chữa cháyDây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho bình chữa cháy