Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công ty METKRAFT, KCX Tân Thuận, Q7, TP. HCM.

Dự án tiêu biểu
Video clip
Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công ty METKRAFT, KCX Tân Thuận, Q7, TP. HCM.
Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công ty METKRAFT, KCX Tân Thuận, Q7, TP. HCM..


Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm dao xén giấy công nghiệp xuất khẩu


Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm dao xén giấy công nghiệp xuất khẩu