Dự án lò sấy điện trở tại nhà máy CƠ ĐIỆN MEE, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. HCM

Dự án tiêu biểu
Video clip
Dự án lò sấy điện trở tại nhà máy CƠ ĐIỆN MEE, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. HCM
Dự án lò sấy điện trở tại nhà máy CƠ ĐIỆN MEE, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. HCMLò sấy điện trở cho dây chuyền sơn vỏ tủ điện
Lò sấy điện trở cho dây chuyền sơn vỏ tủ điện