Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công Ty ILYANG OPO VIỆT NAM, KCN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai.

Dự án tiêu biểu
Video clip
Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công Ty ILYANG OPO VIỆT NAM, KCN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai.
Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công Ty ILYANG OPO VIỆT NAM, KCN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai..


Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm vỏ tủ đông xuất khẩu đi thị trường Hàn Quốc


Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm vỏ tủ đông xuất khẩu đi thị trường Hàn Quốc